Zo werken wij!

Wij helpen met het opstellen van energielabels voor woning en utiliteitsgebouw.
Wij voeren NTA-berekeningen uit voor vergunningsaanvragen en doen NEN2580-metingen.

Gecertificeerde & vakbekwame adviseur

Bij ons vraagt u makkelijk en snel een energielabel aan!

Bij verkoop of verhuur van een gebouw dient u aan de verkoper/verhuurder een geldig energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar/huurder.
Wilt u een nieuw energielabel aanvragen? Wij regelen het graag voor u!  

Hoe gaat Labelmaat te werk:
 • • Binnen maximaal 10 werkdagen na opdrachtverstrekking is uw label beschikbaar;
 • • Aanwezigheid tijdens opname is niet verplicht;
 • • Toegang tot het gebouw is wel vereist;
 • • Géén voorrijkosten;
 • • 1 dag na registratie bij de Rijksoverheid label beschikbaar;
 • • Registreren energielabel bij de Rijksoverheid geschiedt via Duurzaam Energieloket;
 • • Opstelling energielabel via geattesteerde software van Vabi.
 • • Werkgebied Limburg t/m regio Eindhoven;
 • • In onderling overleg ook buiten deze regio;
 • • Maatwerkadvies altijd in onderling overleg en op aanvraag;

Het energielabel is 10 jaar geldig vanaf de opnamedatum in uw gebouw.

Werkwijze NEN2580-metingen
 • • Inmeten pand;
 • • Opstellen en afleveren meetrapport type A conform NEN258;
 • • Aanwezigheid tijdens de opname is niet verplicht;
 • • Toegang tot het gebouw is vereist;
 • • Géén voorijkosten;
 • • Werkgebied Limburg t/m regio Eindhoven;
 • • In onderling overleg ook buiten deze regio;

Met het meetrapport type A wordt op locatie het pand ingemeten, met aangeleverde tekeningen in .pdf of .dwg bestanden als onderlegger. Aan de hand van de gegevens die verzameld worden tijdens het inmeten zal uw NEN2580 meetrapport opgesteld worden.

Werkwijze NTA8800 berekening – vergunningaanvraag
 • • Aanleveren tekeningen (plattegronden, gevels, doorsneden en evt. details) in dwg formaat;
 • • Registreren voorlopig energielabel bij de Rijksoverheid geschiedt via Duurzaam Energieloket;
 • • Opstelling NTA8800-berekening via geattesteerde software van Vabi;
 • • Prijsopgave altijd op aanvraag;

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:
1. De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr) [EP1];
2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr) [EP2]
3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%) [EP3]

Naast voorgenoemde eisen dient elke individuele woning tevens te voldoen aan de TO-juli eis. Deze mag maximaal 1,2 zijn.
De BENG-eisen zijn verschillend per type gebouw.

Note: De NTA8800 berekening wordt ook wel BENG-berekening genoemd (Bijna Energieneutraal Gebouw).

Wilt u meer informatie of een prijsopgave voor een van de voorgenoemde werkzaamheden? Neem dan vrijblijvend contact op!

Vele Jaren Ervaring

Onze uitdaging

Het energielabel laat zien hoe zuinig een woning is.

Woningen met label A++++ zijn het energiezuinigst, de minst zuinige woningen krijgen energielabel G. Daarnaast is op het energielabel het theoretische energieverbruik in kWh per m² te zien en het aandeel hernieuwbare energie. Ook is op het label te zien welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn. Het energielabel wordt vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. Deze is gebaseerd op de Europese CEN-normen.  

Gebouweigenaren zijn verplicht bij verkoop en / of verhuur een energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Deze verplichting geldt ook voor nieuw te bouwen gebouwen.

Snelle, vakbekwame en persoonlijke benadering!

Dat is waar Labelmaat voor staat. Overtuigd?

Snel & makkelijk uw energielabel!

Labelmaat is dé stap naar een beter energielabel. Heeft u vragen of wilt u een afspraak voor opname maken, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder! 

Telefoonnummer: +31(0)6 40 31 63 82