Prijzen

Voor een NTA8800/BENG berekening

  • Home
  • Prijzen NTA8800/BENG berekening
Onze prijzen

Werkwijze NTA8800 berekening – vergunningaanvraag

  • • Aanleveren tekeningen (plattegronden, gevels, doorsneden en evt. details) in dwg formaat;
  • • Registreren voorlopig energielabel bij de Rijksoverheid geschiedt via Duurzaam Energieloket;
  • • Opstelling NTA8800-berekening via geattesteerde software van Vabi;
  • • Prijsopgave altijd op aanvraag;

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen: 
1. De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr) [EP1];
2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr) [EP2]
3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%) [EP3]

Naast voorgenoemde eisen dient elke individuele woning tevens te voldoen aan de TO-juli eis.
Deze mag maximaal 1,2 zijn. De BENG-eisen zijn verschillend per type gebouw.
Note: De NTA8800 berekening wordt ook wel BENG-berekening genoemd (Bijna Energieneutraal Gebouw).

NTA8800/BENG

op aanvraag
  • 100% gecertificeerd
  • Géén voorrijkosten
  • Portefeuillekorting
Makkelijk en snel uw energielabel

Labelmaat, dé stap naar een beter label!