Frequently asked questions

De veelgestelde vragen beantwoord

  • Home
  • Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan via ons contactformulier.
In principe beperkt tot Zuid Limburg. In onderling overleg is echter alles mogelijk.
Jazeker. Labelmaat is EP-W en EP-U gediplomeerd volgens de NTA8800 norm. Daarmee voldoet Labelmaat aan de wettelijke norm en is Labelmaat in staat een officieel energielabel op te stellen. Dit label is geschikt voor de verkoop of verhuur van uw woning en kan dienen om in aanmerking te komen voor een extra lage rente op een ‘groene’ hypotheek.
Toegang tot de woning is vereist. Aanwezigheid tijdens de opname is niet verplicht.
Tijdens de opname worden een hoop verschillende zaken geïnventariseerd. Zo wordt o.a. gekeken naar de thermische schil. Is de gevel, vloer en/of dak geïsoleerd? Welke kozijnen en beglazing zijn aanwezig? Hoe wordt de woning verwarmd? Is koeling aanwezig? Zijn zonnepanelen geplaatst? Etc.
- Binnen 1 week opname van uw pand;

- 1 dag na registratie bij de Rijksoverheid is het label als pdf beschikbaar – uiterlijk 5 dagen na bezichtiging woning;
Bij verkoop of verhuur van uw woning dient u aan de koper danwel huurder een energielabel te kunnen overleggen.
Het energielabel is 10 jaar geldig vanaf het moment van de registratie bij de Rijksoverheid.
De labelindeling is opgesteld van een G-label (zeer energie-onzuinig) tot een A++++ label (zeer energie zuinig).
Het energielabel laat zien hoe zuinig een woning is. Woningen met label A++++ zijn het energiezuinigst, de minst zuinige woningen krijgen energielabel G. Daarnaast is op het energielabel het theoretische energieverbruik in kWh per m² te zien en het aandeel hernieuwbare energie. Ook is op het label te zien welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn. Het energielabel wordt vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. Deze is gebaseerd op de Europese CEN-normen.
Het energielabel moet door een gediplomeerde adviseur en conform de NTA8800 worden opgesteld. Op basis van ruim 150 kenmerken wordt het energielabel berekend. Hiervoor wordt speciale geattesteerde software gebruikt.
De uitkomst van het energielabel kan worden verbeterd op verschillende manieren o.a.:

- De woning (beter) isoleren;
- Energiezuinige warmte- en/of koude-opwekking toepassen.

Verbetervoorstellen staan ook altijd op het energielabel vermeld.
- Beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een Provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
- Gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën;
- Vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
- (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
- Gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
- Recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik;
- Gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of garages.

Nieuws

nieuwsbericht-energielabel-in-10-dagen

Labelmaat levert jouw energielabel in maximaal 10 werkdagen!

Labelmaat is aangesloten bij onder andere Woninglabel.nl. Zij hebben verleden jaar een steekproef uitgevoerd op…
Lees meer
nieuwsbericht-labelmaat-breidt-uit

Labelmaat breidt uit, een aanvulling op ons huidige dienstenpakket.

Als aanvulling op onze huidige diensten, namelijk het opstellen van energielabels voor woningen en het…
Lees meer
nieuwsbericht-energielabel-verplicht

Energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een vastgoedobject.

Dit is namelijk sinds 2008 het geval. Echter zodra het vastgoedobject online wordt gezet op…
Lees meer